Setmana Santa

Dimecres Sant

Els Manaies recorren els carrers de Girona per fer el lliurament del Penó fins al domicili del Penoner on es fa la tramesa de la insígnia de l’associació que queda custodiada a casa seva fins el dia de la Processó del Divendres Sant.

Processó de Divendres Sant. La Processó del Sant Enterrament
 

Confraria de la Púrissima Sang amb la Creu d'Improperis

Arxiconfraria de la Púrissima Sang de Nostre Senyor Jesucrist portant la Creu d'Improperis

El Divendres Sant, el Maniple de Manaies va a buscar el Penoner i l’acompanya a la seu de la Confraria per esperar l’inici de la Processó del Sant Enterrament. A les deu de la nit Vestes i Manaies es dirigeixen a la Catedral. Al toc de les campanes surten els primers Manaies per la portalada principal donant inici a la Processó amb la baixada de les escales a marxa lenta i les llances picant acompanyades per la música dels timbals, bombos i pifes de la banda. Els segueixen les Vestes, amb hàbit gris i capa grana, que acompanyen els dos Misteris de la Confraria de Jesús Crucificat a la que pertanyen els Manaies. Són especialment espectaculars els dos moments en què els Manaies executen l´Estrella i la Roda, on els diferents grups que composen el Maniple s’entrecreuen entre ells.

També participen en la Processó altres Confraries com les de la Puríssima Sang, Jesús i els nens, Sant Sepulcre, Santa Faç, Silenci,…

Passada la mitjanit la Processó arriba de nou a la Catedral on els Manaies, col·locats a banda i banda de les escales, obren pas a les diferents Confraries i passos. Llavors es van llegint diferents fragments de l’Evangeli així com també es descriu el que representa i porta cadascun dels passos de les confraries. Després el Bisbe dirigeix unes paraules als fidels i es canta el Credo. Conclou la Processó del Sant Enterrament amb la baixada del Maniple dels Manaies per les escales de la Catedral.

Més informació:
http://manaies.girona.com/
Vestits de vesta de les confraries de Setmana Santa de Girona

Diferents vestits de les vestes de les 12 confraries de Setmana Santa de Girona