Banys Àrabs

Cúpula dels Banys Àrabs

Façana i cúpula dels Banys Àrabs

Al peu de les muralles de Girona trobem els Banys àrabs, un exemple d’arquitectura romànica civil dels segles XII i XIII, encara que potser s’utilitzes alguns elements de sales de banys preexistents. En el segle XV l’establiment es va tancar. A l’any 1617 s’hi va instal·lar una comunitat de monges clarises caputxines que ho van convertir en rebost, cuina i bugaderia, fins el 1929 que l’edifici va passar a ser públic i va ser rehabilitat. El nom de Banys àrabs es va popularitzar en el segle XIX.

Són una construcció de planta semblant a les termes romanes, copiada dels models musulmans nord-africans i amb ornamentació romànica tardana. La primera notícia que tenim és del 1194. L’any 1294 Jaume II els va cedir a Ramon de Tolrà a canvi de que els restaures.

El que queda actualment consta de les següents parts: un petit vestíbul d’accés, el frigidarium, el tepidarium i dues sales de caldarium.

El frigidarium té una piscina central de planta octogonal damunt la qual hi ha una petita cúpula. La coberta és de volta de mig canó. Consisteix en una estança quadrada de 10,8 metres de llum en el centre del qual s’aixeca un basament octogonal regular de 1,52 metres de costat exterior sent el seu fons de 0,32 metres més baix que el de l’estança.

Damunt aquest basament que té 0,90 metres d’alçada descansen vuit columnes, una en cada angle, amb els seus arcs corresponents que rematen en una cúpula octogonal peraltada. El templet és de pedra i la seva alçada des del paviment fins a l’acabament de la cúpula arriba als 12,2 metres. Damunt la volta hi ha un terrat en pendent en el centre del qual sobresurt el segon cos del templet amb la cúpula per el qual rep llum la sala encara que també arriba la llum per sengles finestres en ambdós costats de la volta. La decoració dels capitells consisteix en fullatge i algun animal i els arcs no són de ferradura sinó semicirculars.

En el mur sud de la nau hi havia tres fornícules per guardar la roba dels banyistes i en els altres murs hi havia un banc de pedra.

El tepidarium és una sala de planta rectangular coberta per una volta de canó amb tres lluernes d’il·luminació rectangulars. Era la sala del bany tebi.

El caldarium, sala de vapor calent, és d’una estructura semblant a l’anterior. El paviment està damunt una estança d’aire calent com l’hipocaust de les termes romanes. La volta de mig canó té respiradors polilobulats.

La següent sala, força malmesa, és un altre caldarium.

La caldera estava excavada en el subsòl exterior de l’edifici.

La resta de l’edifici s’ignora com era.

Direcció:
Carrer Ferran el Catòlic, s/n 17004 Girona
Telèfon: 972.190.797
Fax: 972.213.573
Correu electrònic: cultura@girones.org
Web: www.banysarabs.org